Den hellige Euchus av Bysants og elleve ledsagere (300-t)

Minnedag: 18. mai

Den hellige presten Euchus (Eucho, Elluchus, Effuhus) led martyrdøden på et ukjent tidspunkt på 300-tallet i Bysants (Konstantinopel) sammen med elleve ledsagere, nemlig de hellige Serapion og Bustasius (prester), Patamon, Pantherus, Peteglonus, Dierantus, Dativus, Martianus, Luciosus, Luciana og Aegina. Deres minnedag er 18. mai.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. september 2013

av Per Einar Odden publisert 19.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05