Den hellige Eufrasius av Thessaloniki og tre ledsagere

Minnedag: 14. mars

Den hellige Eufrasius (Euphrasius) led martyrdøden i Thessaloniki i Hellas på et ukjent tidspunkt. Sammen med ham led tre ledsagere også martyrdøden, de hellige Alexander, Frunimus og Basilios. Deres minnedag er 14. mars.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 28.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05