Den hellige Eugenian av Autun (d. 374)

Minnedag: 8. januar

Den hellige Eugenian (Egemone, Egemoine) levde på 300-tallet i Gallia. Han ble valgt til biskop av Autun, ifølge den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours rett etter at den hellige Kassian av Autun døde i 355. Han var en trofast forsvarer av den katolske tro mot den kjetterske arianismen, noe som førte til at han led martyrdøden den 8. januar 374. Hans minnedag er dødsdagen 8. januar. På listen over biskoper av Autun står han på femte plass.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. september 2014

av Per Einar Odden publisert 06.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05