Den hellige Eumenes av Gortyna (200-t)

Minnedag: 18. september

nullDen hellige Eumenes (Eumenios; lat: Eumenius; it: Eumenio) levde på 200-tallet og var biskop av det gamle metropolittsetet på Kreta, Gortyna (Gortina). Liturgikon, «messeboken» i den bysantinske kirken, utgitt av erkebiskop Neofytos av Edessa, sier at han trolig levde på 100- eller 200-tallet, men andre kilder mener at han levde på 600-tallet. Han døde i eksil i Theben i Egypt, men hans legeme ble ført tilbake til Gortyna og gravlagt der (på 600-tallet?). Han er en av dem som grekerne kaller Thaumaturgos, «Undergjøreren», på grunn av hans mange mirakler.

Alle kilder som nevner ham, kaller ham «hellig far» og «undergjører». Berømt er fremfor alt hans bilde på en miniatyr i Basilios IIs Menologium fra 1000-tallet, som i dag befinner seg i Vatikanbiblioteket (Cod. Vat. Gr. 1613, f. 47). Det viser Eumenes stående i et karrig landskap hvor han mottar en lysstråle fra Guds hånd. Guds underkraft gikk samtidig over til ham. Hans grav i Gortyna blir fortsatt høyt æret.

Både Øst- og Vestkirken har i uminnelige tider feiret Eumenios den 18. september. Også den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2001) gjentar dette.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, santiebeati.it, en.wikipedia.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. september 2014

av Per Einar Odden publisert 25.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05