Den hellige Euplus av Sicilia og fire ledsagere (300-t)

Minnedag: 2. september

Den hellige Euplus led martyrdøden en gang på 300-tallet på Sicilia i Italia sammen med fire ledsagere, nemlig de hellige Josef, Felix, Secundulus og Julius. Deres minnedag er 2. september.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. september 2014

av Per Einar Odden publisert 25.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06