Den hellige Eufrosynos av Panzano

Minnedag: 3. november

nullDen hellige Eufrosynos (it: Eufrosino) er en ukjent helgen som hadde en kult i Italia. I likhet med mange gamle helgener finnes det ingen opplysninger om biskop Eufrosynos’ liv, opprinnelse og tiden da han levde, men merkelig nok ble hans kult spredt, han fikk årlige feiringer, det ble grunnlagt foreninger, tradisjonelle fester, selv Malteserordenen etablerte et selskap til hans ære.

Midt i alt det obskure skrev biskop Francesco Diacceto av Fiesole i 1578 at Eufrosynos var en biskop fra Pamfylia (en historisk region i Lilleasia), som gjennomførte en pilegrimsferd til Roma. På veien tilbake til hjemlandet, stanset han i Panzano, en liten by mellom Firenze og Siena, nå en del av kommunen Greve i Chianti i provinsen Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia. Der forkynte han evangeliet, utførte mange mirakler og konverteringer og gjorde mye godt. Etter et liv i tro og apostolat, døde han i en alder av 89 år. Over hans grav ble det reist et kapell viet til ham.

Det mangler kilder til opplysningene som ble formidlet av biskopen av Fiesole, i hvis jurisdiksjon Panzano lå, men det antas at historien i stor grad var et resultat av hans fantasi. Det gjenstår det faktum at det ikke er eller har eksistert noen biografi om Eufrosynos.

Det oratoriet som ble nevnt i Panzano, eksisterte allerede på 1100-tallet, som er tydelig av buller fra pavene Paschalis II (1103) og Innocent II (1134). Det ble restaurert i 1441, og pave Eugenius IV ga i den anledning en spesiell avlat til alle som hadde bidratt til restaureringen. Resultatet ble at oratoriet for Sant’Eufrosino ble en juvel av renessansekunst. På 1600-tallet ble det foretatt utgravninger for å finne den antatte graven med helgenens relikvier, men de kunne ikke finne noe. Det ble da antatt at relikviene på et tidligere tidspunkt var blitt flyttet sammen med andre inn i oratoriet i et skrin og deretter plassert under alteret.

Eufrosynos kult er spredt over hele området Chianti, i tillegg til at han æres i Panzano. Malteserordenen etablerte til hans ære et selskap som tok sitt navn etter stedet hvor de hadde sitt hovedkvarter, kalt Volpiana, og i 1852 en forening ble stiftet med det formål å spre kulten for helgenen. Tidligere var det skikk å organisere prosesjoner og valfarter fra området rundt Panzano, til ære for helgen og tilby gaver i voks eller penger. En kilde i området, hvor vannet hadde tjent helgenen, bærer fremdeles hans navn og er knyttet til mirakuløse egenskaper.

I Panzano feires hans festdag to ganger i året, 3. november og den første søndagen i mai, den siste er den største feiringen når det gjelder antall deltakere.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. september 2014

av Per Einar Odden publisert 05.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06