Den hellige Eurgain av Llantwit (500-t)

Minnedag: 30. juni

Den hellige Eurgain levde på 500-tallet i Wales. Hun var datter av høvdingen Caradog i Glamorgan og ble en jomfrugrunnlegger. Hun grunnla klosteret Cor-Eurgain, senere Llantwit. I genealogien (slektstavlene) til Iestyn ab Gwrgan leser vi at «Eurgain, datter av Caradog (Caractacus), grunnla en skole for tolv helgener nær det stedet som nå kalles Llantwit». Hennes minnedag er 30. juni.

De britiske llanau (=kirker) var ikke bare sentre for spiritualitet, men også for utdannelse. Legenden forteller at apostelfyrsten Peters (ca 33-67) første etterfølger som pave, den hellige Linus (67-76), var halvt britisk, og to av hans etterfølgere skal også ha vært britiske.

Linus var i slekt med den siluriske høvdingen Caractacus (Caradog), som ble brakt til Roma i år 51 etter å ha startet et opprør mot romerne. Overraskende ble Caradog benådet av keiser Claudius (41-54), og han og hans familie ble holdt i Roma til år 57, da de vendte tilbake til det sørlige Wales. Ifølge walisiske historiske registre brakte Caradogs datter Eurgain med seg tolv kristne, og hun ble dermed den britiske Kirkens mor. Hun var blitt omvendt til kristendommen mens hun var i Roma av den hellige apostelen Paulus. Eurgains søster var Gwladys (f. 36), også kjent som Claudia etter at hun i år 53 giftet seg med Rufus Pudens Pudentius, en romersk borger.

Claudias hjem, Pallatium Britannicum («Det britiske palass»), ble gitt til det unge paret som en bryllupsgave av Caradog, og det ble også brukt til kristen gudstjeneste. Kirken St. Pudentiana står nå på stedet. Pudens hadde store eiendommer i Umbria, og ifølge Martyrologium Romanum brakte han 400 tjenere fra sine eiendommer til Pallatium.

Martyrologium Romanum forteller at i år 56 ble «Claudias barn oppdratt ved den hellige Paulus’ føtter». Den fjerde pave, den hellige Klemens I (88-97) (Clemens Romanus), stadfester at Paulus hadde bodd i Claudias hjem Pallatium Britannicum og hadde instruert hennes bror Linus, som ble Peters etterfølger som biskop av Roma. Linus nevnes av Paulus i brevet til Timotheos, og han ble ifølge den hellige Ireneus av Lyon gravlagt ved siden av Peter ved foten av Vatikanhøyden. Linus var Caradogs barnebarn og sønn av Claudia.

Ireneus sier i Adversus haereses (III,iii,3): «Etter at de hellige apostlene [Peter og Paulus] hadde grunnlagt og ordnet Kirken [i Roma], ga de over utøvelsen av bispeembetet til Linus. Den samme Linus nevnes av Paulus i hans brev til Timotheos. Hans etterfølger var Kletus».

Da Eurgain vendte tilbake til det sørlige Wales, etablerte hun en kirke som refereres til som «Côr Eurgain» i walisiske registre. Denne kirken ble etablert i år 57 nær Llanilltud Fawr (Llantwit Major) i dagens Glamorganshire. Lokaliteten til Côr er høyst sannsynlig Caer Mead, en romersk villa i utkanten av byen. Denne villaen ble gravd ut i 1888, og selv da bare delvis, og den ble funnet å ha hatt mosaikkgulv og malte gipsvegger. Professor McAllister skriver i sin Glamorgan: History and Topography at utgravningene i 1888 viste at villaen dekte et areal på 32 mål med sine forsvarsverk. «Bygningen alene dekte åtte mål og inneholdt tyve rom, et av dem var 18x15 meter, de gjenstående veggene som var 2,7 meter høye (…) den er en av de få romerske sivile funnstedene i Wales og var trolig bygd før midten av 100-tallet.»

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 27.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05