Den hellige Eustorius av Palermo og to ledsagere

Minnedag: 8. desember

De hellige Eustorius, Proculus og Gelbodens var fromme kristne som levde i Palermo på Sicilia på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 8. desember.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. april 2014

av Per Einar Odden publisert 17.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04