Den hellige Eusebius II av Vercelli (d. ~520)

Minnedag: 15. mars

nullDen hellige Eusebius II (it: Eusebio) ble født en gang på 400-tallet i Italia. Han skal ha vært den tolvte biskop av Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han har ordenstall II fordi byens fjerde biskop hadde samme navn, den store hellige Eusebius I (d. 371). Han nevnes imidlertid verken i det bindet som ble trykt i 1581 av det eusebianske kapitlet og som inneholdt de gamle litaniene og proprio for officiene ved katedralen i Vercelli, eller i Calendario Eusebiano, som ble utgitt i 1676 av kannik M. A. Cusano. Sannsynligvis hadde Eusebius II en kult i de gamle århundrene.

Det som er sikkert, er at det under hans portrett, som var en del av den gamle serien av malerier av de førti første biskopene i domkirken som senere ble satt i brann av Arduin av Ivrea (955-1015), sto hans navn som St Eusebius II. Den hellige biskop Emilian, som styrte bispedømmet Vercelli på slutten av 400-tallet (d. 501), ble etterfulgt av en biskop som vi ikke kjenner navnet på og som ikke står i bispelistene. Umiddelbart deretter fulgte Eusebius II, som altså var den tolvte biskop i bispeserien. Noen lokale historikere indikerer at hans episkopat varte fra 515 til 534, men uten å dokumentere dette.

Hagiografene bollandistene, som satte hans minnedag til 15. mars, etablerte hans dødsdato til rundt 520 og uttrykte generell ros og sa at han fulgte eksempelet til sin navnebror, bispedømmets første biskop Eusebius I, og oppfylte sine pastorale oppgaver med stor flid og nestekjærlighet. Det samme er også uttrykt i lignende ord av biskop Ferrero i sitt verk om biskopene i Vercelli, som han utga i en annen utgave i 1609.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 06.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05