Den hellige Eusebius av Coryfe (300-t)

Minnedag: 23. januar

Den hellige Eusebius (gr: Eusebios, Εὐσέβιος) levde på 300-tallet i Syria. Han var en eremitt som levde på fjellet Coryfe (Coryphe) nær Antiokia, hvor han ledet en kommunitet. Han var en svært veltalende predikant og leste uopphørlig i Den hellige skrift for å holde sin ånd oppmerksom på Guds ord. Han spiste selv bare hver fjerde dag, men han tillot ikke sine munker å faste mer enn to dager av gangen. Han anbefalte fysiske botsøvelser, men enda høyere anbefalte han kontinuerlig bønn.

Det sies om ham at han ikke ønsket å se annet av jorden enn stien som førte fra hans eneboercelle til kirken hvor han gikk for liturgiene. For å tvinge seg selv til alltid å gå med senkede øyne, hengte han en tung lenke over nakken som han festet til sitt belte. Hans minnedag er 23. januar. Hans bevarte acta ble regnet som uekte av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, som reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 05.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04