Den hellige Eusebia av Vercelli (300-t)

Minnedag: 15. oktober

nullDen hellige Eusebia levde på 300-tallet i Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia. Dessverre vet vi ikke mye om henne, men skribentene betraktet henne som søster av den store første biskop av Vercelli, den hellige Eusebius (d. 1. august 371), så Eusebia selv må ha levd på 300-tallet.

Eusebia samarbeidet med sin hellige bror i grunnleggelsen av et fellesskap av jomfruer i Vercelli, som hun var den første superioren for. Det gamle klosteret er bevart med ni eller ti marmortavler med gravskrifter over eusebianske nonner, den eldste er for nonnen Zenobia som døde i 471.

Inntil avskaffelsen av den eusebianske ritus på 1500-tallet ble Eusebia feiret i Vercelli den 15. oktober, også en stund etter. Hennes navn forekommer i Kalendarium de more Eusebiano pro Ecclesia Vercellensi, publisert på 1600-tallet av en lokal historiker. Eusebia nevnes også i noen kataloger den 21. juni.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. september 2014

av Per Einar Odden publisert 28.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05