De hellige Eustasius og Eugenius av Hadrianopel

Minnedag: 6. november

De hellige Eustasius og Eusebius (gr: Eusebios, Εὐσέβιος) var martyrer i Hadrianopel (Adrianopel), men det finnes ikke lenger noen flere opplysninger om dem. Deres minnedag er 6. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 05.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04