Den hellige Eustadius av Dijon (500-t)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Eustadius forklarer den hellige Makarius’ regel til sine brødre ikledd sine blå drakter. Glassmaleri i kirken Notre-Dame i DijonDen hellige Eustadius (fr: Eustade) levde i Frankrike på 500-tallet. Han var grandonkel til den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours, som har gjort ham kjent for oss. Hans hellighet var så stor at biskop Gregor av Langres sendte ham som den første abbed av klosteret Saint-Bénigne i Dijon (Divio, Diviodunum). Der døde han på et ukjent tidspunkt på 500-tallet. Hans minnedag er 3. januar.

Ifølge legenden viste den hellige Benignus av Dijon (fr: Bénigne) seg for merovingerkongen Klodvig I med bønn om å bygge et kapell (oratorium) over hans grav. I 511 ble Benignus’ kiste overført dit, og i 535 ble det bygd en ny basilika i stedet for oratoriet. Klosteret tjente til å ta imot de mange pilegrimene. Klosteret ble oppløst i 1791 under Den franske revolusjon, og basilikaen ble opphøyd ril katedral. I klosterbygningene har Det arkeologiske museet i Dijon holdt til siden 1930.

Eustadius av Dijon er etter all sannsynlighet den samme som Eustadius av Mesmont.

Kilder: Infocatho, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, zeno.org, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. januar 1998

av Webmaster publisert 03.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51