Den salige Eustachius Avril (1500-t)

Minnedag: 13. april

Adriaen Millaert (1645-68): Eustachius Avril ble kastet ned en trapp av kalvinister og dreptDen salige Eustachius Avril levde på 1500-tallet. Han trådte inn i den hellige Frans av Paolas (1416-1507) orden «Minstebrødrene» (Minimi Fratres eller bare Minimi) eller Ordo Minimorum (OM eller OMinim), et navn ordensgrunnleggeren ga dem fordi de skulle være de minste av alle ordensbrødre – enda mindre enn Frans av Assisis «Mindrebrødre» (Ordo Fratrum Minorum).

I 1483 ble ordensgrunnleggeren Frans av Paola kalt til Frankrike for å bistå kong Ludvig XI (1461-83) på dødsleiet. Etter kongens død samme år slo Frans seg ned i Plessis, hvor han med hjelp fra kong Ludvig XIs sønn Karl VIII (1483-98) i 1489 kunne grunnlegge klosteret Couvent des Grands Minimes du Plessis, det første for minstebrødrene i Frankrike. Komplekset besto av en kirke med sin klostergang, et refektorium med fjorten celler for munkene over, et kapell knyttet til kirken, en bygning for kapittelet og dets sakristi, kjøkken og lagerrom , to fengsler for munker, et kapell og et soverom for Frans, isolert fra de andre munkene. Frans døde den 2. april 1507 i dette klosteret, hvor han også ble gravlagt.

Eustachius trådte inn i det klosteret Frans hadde grunnlagt i Plessis, en vestlige forstad til Tours i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre i Frankrike. Han kalles derfor ofte også Eustachius av Plessis. Under reformasjonen i Frankrike på 1500-tallet ble Eustachius drept av fanatiske protestanter (kalvinister) ved å kastes ned en trapp i sitt kloster i Plessis. Hans minnedag er 13. april.

Under Den franske revolusjon ble klosteret solgt som nasjonal eiendom. Kirken ble ødelagt og materialene solgt. Klosterbygningene i ruiner ble revet på slutten av 1800-tallet. I 1877 ble et neo-gotisk kapell bygd på det stedet hvor helgenes legeme ble lagt før det ble brent av hugenotter i 1662. Kapellet ble aldri fullført, og bare kor og apsis ble bygd.

Kilder: de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, culture.gouv.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 14.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03