Den salige Eustasius av Lens (1200-t)

Minnedag: 5. oktober

Den salige Eustasius (Eustacius, Eustachius; fr: Eustase, Eustaise; eng: Eustace) levde på 1200-tallet i Frankrike. Han kom fra Lens (Lendium, Lensium) i departementet Pas-de-Calais i Picardie i Nord-Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Vicogne (coenobium Viconiense) ved Valenciennes i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Eustasius var doktor i teologi, og i 1229 ble han abbed for to klostre i departementet Aisne og bispedømmet Soissons, nemlig Abbaye Notre-Dame de Valsery i Cœuvres-et-Valsery og Abbaye Notre-Dame et Saint-Ghislain de Valchrétien i Bruyères-sur-Fère. I 1140 trakk han seg tilbake fra dette krevende vervet for igjen å kunne vie seg til studier. To av hans verker er kjent, nemlig In hymnos ab O.Praem. receptos og In regulam Sancti Augustini, sistnevnte viet til generalabbed Gervasius.

Vi kjenner ikke Eustasius’ dødsår. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 5. oktober.

Kilder: canonline.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. mars 2009

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51