Den hellige Eustochium av Tarsus (d. 362)

Minnedag: 2. november

Den hellige Eustochium var en jomfru i Tarsus i Kilikia. Da keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) kom til makten, forlangte han at alle hans undersåtter skulle foreta et offer til avgudsbilder, med Eustochium nektet. Hun ble arrestert og barbarisk torturert, og deretter ble hun dømt til døden. Men som et resultat av mishandlingen døde hun i fengselet i 362 mens hun var fordypet i bønn. Hennes minnedag (som martyr) er 2. november.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 08.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05