Den hellige Euterius Palatinus av Nikomedia og tretti ledsagere (d. ~300)

Minnedag: 22. februar

Den hellige Euterius med tilnavnet Palatinus led martyrdøden under keiser Diokletian i Nikomedia (Νικομηδεια) i Bitynia i Lilleasia, i dag Izmit i Tyrkia. Sammen med ham ble tretti andre også drept for sin tros skyld, nemlig de hellige

Victorina, Paula, Emerita, Antoniana, Dativa, Rogatiana, Antiga, Urbana, Maxima, Marina (en matrone), Peregrina (hennes datter), Secundula, Justa, Castula, Florentius, Viktor, Marcellina, Costa, Donatula, Libosa, Flavia, Dota, Furnata, Lucianus, Amicus, Regina, Kyriakos (Cyriacus), Galatius, Valerius og Georgianus (Gorganus).

Denne listen finnes i Martyrologium Hieronymianum, men mer enn deres navn og stedet for martyriet er ikke kjent. Deres minnedag er 22. februar.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. august 2012

av Per Einar Odden publisert 05.08.2012, sist endret 01.10.2018 - 16:03