De hellige Eutychius og Tessalonika og 770 ledsagere (d. ~305)

Minnedag: 19. desember

De hellige Eutychius og Tessalonika led martyrdøden på et ukjent sted, trolig i den store forfølgelsen av kristne som begynte under keiser Diokletian (284-305; d. 311), og som i Østkirken fortsatte til 308. Sammen med dem led 700 andre menn og sytti kvinner også martyrdøden. Gruppens minnedag er 19. desember.

Kilder: heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 23.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06