Den hellige Euthymios av Huleklosteret

Minnedag: 20. januar

Den hellige Euthymios (lat: Euthymius; ru: Evfimij; Евфимий) levde i Russland. Han ble munk i Huleklosteret i Kiev, idag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

Euthymios var hieroskjemamunk. Han påla seg selv taushetsløfte og åpnet munnen bare under liturgien i kirken og til bønn. Den tause skjemamunken spiste bare urter. Han ble gravlagt i De fjerne hulene eller Theodosios-hulene i Huleklosteret. Hans minnedag er 20. januar. I tillegg feires han den 28. august, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De fjerne hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

Kilder: oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Sist oppdatert: 2010-07-23 16:36

av Webmaster publisert 23.07.2010, sist endret 26.04.2019 - 15:04