Den hellige Euthymios av Iassi ( -1814)

Minnedag: 22. mars

Den hellige Euthymios (lat: Euthymius) ble født på 1700-tallet i Iassi i Moldova. Han lot seg fange inn av det mondene liv i Bucuresti, men så ønsket han å begynne et nytt liv og dro til Konstantinopel. Han gikk i tjeneste hos en tyrkisk diplomat og avsverget sin kristne tro og ble omskåret. Da han ønsket å vende tilbake til den kristne tro, nektet presten av frykt for represalier, så alle forsøk på å slutte seg til den kristne kommuniteten av nytteløs.

Han søkte da asyl i den russiske ambassaden, hvor han var kjent, og gjennom denne kunne han dra til Athosfjellet hvor han bodde i flere år. Men han ønsket å lide martyrdøden for å sone for sitt tidligere frafall. Han dro til Konstantinopel, hvor han ble gjenkjent som kristen, arrestert og halshogd i 1814. Hans minnedag er 22. mars.

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51