De hellige Euthymios og Neofytt av Athos ( -990)

Minnedag: 9. november

De hellige Euthymios (lat: Euthymius) og hans nevø og disippel Neofytt (Neophytus) var serbere av fødsel og slektninger av høytstående aristokrater i Bysants. Euthymius var en ledsager av den hellige Athanasius, som i 961 begynte å bygge det første regulære klosteret på Athosfjellet. Det ble viet til Guds høyhellige Mor, men det kalles nå «av St. Athanasius», eller oftest ganske enkelt lavraen, «klosteret», eller Store Lavra. Det eksisterer fortsatt som moderklosteret i den autonome munkerepublikken Athos.

Euthymios var materialforvalter (gresk: dochiarios) for dette klosteret, og rundt 972 grunnla han det nye klosteret som fikk navnet Dochiariou (genitiv: tou dohiariou), «materialforvalterens». Det er det nordligste av klostrene som ligger i nærheten av den lille havnen i Daphni ved vestkysten av Athos.

Euthymios døde fredelig i 990. Hans nevø og disippel Neofytt etterfulgte ham som abbed, utvidet klosteret og bygde en stor kirke. Han døde på begynnelsen av 1000-tallet. Deres minnedag er 9. november.

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51