Den hellige Eoban av Utrecht ( - 754)

Minnedag: 5. juni

Den hellige Eoban var en prest, trolig engelsk, som fulgte den hellige Bonifatius til Tyskland. I 753 ble han biskop i Utrecht. Han fulgte Bonifatius i hans siste apostolat, og sammen med Adalar var han en av de 52 ledsagerne som led martyrdøden sammen med ham i Dokkum i Friesland (Nederland) den 5. juni 654. Hans ben kom fra Utrecht til Fulda og deretter til domkirken i Erfurt.

Hans minnedag er 5. juni. Han er avbildet blant de engelske martyrene i Circinianis 1500-tallsmalerier i Det engelske Kollegiet i Roma.

av Webmaster publisert 10.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51