Den hellige Euthymios av Trakia (900-t)

Minnedag: 5. mai

Den hellige Euthymios (lat: Euthymius) ble født ved kysten i Trakia. Hans mor plasserte ham i et kloster i Konstantinopel. Der fremhevet han seg for sine dyder i tretti år før han trakk seg ut av byen for å snakke bare med Gud og leve som hesychast.

Hesychasmen (gr: esychia = en tilstand av ro) er en åndelig bevegelse som oppsto på 400-tallet og ble utbredt hos de ortodokse på 1200- og 1300-tallet. Deres tilhengere søker å oppnå kristen fullkommenhet ved å leve asketisk og be på en spesiell måte.

Etter fire år viet biskopen av Perinthus ham til biskop. Hans ry var så stort at selv keiseren kom for å besøke ham. Hans minnedag er 5. mai.

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51