Den hellige Euthymios av Tirnovo ( -1415)

Minnedag: 20. januar

Den hellige Euthymios (lat: Euthymius) ble født på 1300-tallet i Bulgaria.

Etableringen av den andre bulgarske staten i 1186 hadde blitt fulgt av etableringen av erkebispedømmet Tirnovo i 1187. Det ble anerkjent av patriark Germanus II (1223-40) og erkebiskopen fikk i 1235 ærestittelen patriark av Bulgaria.

Euthymios ble i 1375 patriark av Tirnovo og leder for den bulgarske Kirken. Han arbeidet utrettelig for en fornyelse av kirken. Han drev også en omfattende litterær virksomhet og reviderte oversettelser av kirkefedrene til liturgisk bruk i lys av de greske originalene. Da tyrkerne erobret Tirnovo i 1393, ble patriarken drevet i eksil og slo seg ned i klosteret i Vaskovo. Da han døde der i 1415, ble Tirnovo tilbakeført til det økumeniske patriarkatet i Konstantinopels jurisdiksjon, og han ble dermed den siste bulgarske patriarken. Hans minnedag er 20. januar.

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51