Den hellige pave Eutychianus ( - ~283)

Minnedag: 3. oktober

Den hellige Eutychianus var i følge LP fra Toscana og sønn av Maurinus.

Datoene for hans valg og død kan bestemmes innenfor ett år, LP sier han regjerte 8 år og 11 mnd; Eusebius sier 8 år og 10 mnd.

Men ellers finnes det ingen troverdig informasjon om hans virksomhet eller personlighet. Resten av LPs opplysninger er enten anakronistisk gjettverk, for eksempel at han bestemte at frukt, men bare bønner og druer, skulle velsignes i messen (en skikk kjent fra de langt senere Gelasianske og Gregorianske sakramentarier), eller fri fantasi, for eksempel at han personlig gravla 342 martyrer. LP skriver at han ønsket at alle martyrbegravelser skulle rapporteres til ham, og han bestemte at martyrenes jordiske rester skulle dekkes med en Dalmatika, som lignet på den kappe med ermer som ble båret av romerske keisere (i dag er dette et liturgisk plagg båret av diakoner ved høytidelige anledninger).

Det er verdt å merke seg at hans pontifikat i sin helhet falt sammen med en periode av fred mellom forfølgelsene til keiser Valerian (253-60) og Diokletian (284-305), da den romerske kirken var i stand til å utvikle og konsolidere sin stilling. Dette viser også de betydelige utvidelsene av de offisielle kirkegårdene (katakombene), som ble foretatt på denne tiden.

Det kan ha eksistert mange flere opplysninger fra hans pontifikat som har forsvunnet i ødeleggelsene forårsaket av keiser Diokletians voldsomme forfølgelse.

LPs påstand (bare i dens 2. utgave) at han døde som martyr, er ikke troverdig. Den liberianske katalog fra 354 har ham med på listen over gravlagte biskoper, ikke i martyrlisten.

Han ble som siste pave bisatt i pavekrypten i Callistus-katakomben, hvor fragmenter av hans gravskrift (i klossete greske bokstaver) er funnet. Hans minnedag er 7. desember.

av Webmaster publisert 04.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51