Den hellige Evagrius av Konstantinopel (d. ~380)

Minnedag: 6. mars

Den hellige Evagrius (Euagrius; gr: Evagrios, Εὐάγριος) ble født en gang på 300-tallet. Vi kjenner ingen detaljer fra hans tidlige liv, men vi vet at han støttet den nikenske trosbekjennelsen mot de kjetterske arianerne, som mente at Sønnen er et skapt vesen, riktignok den første og høyeste av alle skapte vesener, men ikke guddommelig. På erkebispestolen i Konstantinopel hadde arianerne innsatt sine menn, og da erkebiskop Eudokios (360-70) døde i 370, hadde arianerne hersket i tyve år.

Arianerne utnevnte sin mann Demofilos (370-80) til ny erkebiskop, men de ortodokse katolikkene mente at de var budt en mulighet, så de valgte Evagrius til erkebiskop av Konstantinopel. Han skal ha blitt bispeviet av den avsatte patriarken av Antiokia, den hellige Eustathius av Antiokia (ca 270-ca 338). Hans dødsår angis oftest til 338, men andre kilder sier at han døde i 370, og dermed ville han akkurat ha rukket å bispevie Evagrius.

Men da keiser Valens (364-78) fikk høre om splittelsen i hovedstaden, sendte han straks tropper fra Nikomedia, hvor han oppholdt seg, til Konstantinopel. Keiseren var arianer, og han ga ordre om at både han som var ordinert og han som hadde ordinert ham, skulle sendes i eksil til ulike regioner.

Derfor ble Eustathius forvist til Bizya, en by i Trakia, mens Evagrius ble sendt i eksil til et annet sted. Da hadde han vært erkebiskop i noen få måneder, og han forble i eksil til sin død rundt 380. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 6. mars.

På listen over biskoper, erkebiskoper og patriarker av Konstantinopel står Evagrius som nr 33 med et pontifikat i 370, mens Demofilos står som nummer 32 (370-80). Noen kilder har Evagrius på nytt i noen måneder i 380.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, orthodoxwiki.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 25.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05