Den hellige Eval av Cornwall (500-t)

Minnedag: 20. november

Den hellige Eval (Uvol, Urfol) var en britisk biskop i Cornwall på 500-tallet. En landsby i distriktet St Columb i Cornwall bærer hans navn, St Eval. Hans minnedag er 20. november.

Hagiografen Sabine Baring-Gould (1834-1924) mener at Eval er den samme som den hellige biskopen og bekjenneren Ufelwy, sønn av Cenydd, den vanføre sønnen av Gildas, og en eremitt i Gower. Cenydd ser ut til å ha flyttet til Bretagne og nabolaget til sin far Gildas, og trolig fulgte Ufelwy med ham, for det er spor som kan referere til ham i distriktet, hvor han kan gjenkjennes som Yhuel, som sies å ha levd som eremitt i sognet Redone nær Quimperlé. Kapellet har blitt ødelagt, men statuene fra 1300-tallet av de hellige Yhuel og Cadoc som sto i det, en på hver side av alteret, har blitt overført til kapellet i Rosgrande. Han avbildes som en svært ung mann med flagrende hår. Dette uttrykker tradisjonen om at han var i Bretagne bare som ungdom.

Han hadde også et kapell nær byporten i Lorient (L’Orient; bret: An Oriant) i departementet Morbihan i regionen Bretagne, hvor han kalles St Uhel, på veien til Kerantec. Kapellet kalles også St Juzelli.

I sognet St Eval i Cornwall var det et kapell kalt Laneff, en sammentrekking av Lan-effal, og dette var trolig stedet for helgenens opprinnelige kapell. Den andre kirken i Cornwall som tidligere var viet til ham, er Withiel, men den har siden blitt viet til St Klemens. Ufelwys bror, den hellige Ffili, har også satt spor i Cornwall, men det er usikkert når de to brødrene var der.

Det første vi hører om Ufelwy i noe autentisk dokument, er som disippel av den hellige Dubricius i dennes biografi, hvor han kalles «Ubeluius». Ufelwy ble bispeviet av Dubricius og fikk et distrikt i Bolgros ved elven Wye, som han fikk av kong Guorvodu av Erging, som takkoffer for seier over sakserne litt etter 580. Det finnes ikke noe bevis for at Ufelwy noensinne var biskop av Llandaff. Ufelwy står ikke i de walisiske kalenderne. Hans minnedag i St Eval er 20. november, mens den i Withiel er 23. november, en referanse til Klemens.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, celt-saints, Baring-Gould (8) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 25.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05