Den hellige pave Evaristus ( -~105)

Minnedag: 26. oktober

Den hellige Evaristus var greker, i følge LP sønn av den gresk jøden Juda fra Betlehem.

Evaristus ble valgt til pave etter Klemens i år 97 (?). Opplysningene om lengden på hans regjeringstid varierer; LP sier like under 10 år, Eusebius sier 8-9 år, mens Liberius' katalog fra 300-tallet (som kaller ham Aristus) skriver 13 år og 10 måneder. Men alt dette er gjetninger.

Det heter at han på grunn av det økende antall kristne delte Roma inn i sognemenigheter. Videre heter det at han grunnla de første sju diakonater. De ble betrodd erfarne prester, og dette regnes som opprinnelsen til dagens kardinalkollegium. Men alle disse opplysningene er uten historisk verdi. To brev og to fragmenter av dekretaler i hans navn er apokryfe.

Tradisjonen sier at Evaristus led martyrdøden under keiser Trajan i Roma i år 105, men dette er ikke historisk bevist. Mer sannsynlig er opplysningen i LP at han ble gravlagt i Vatikanet, nær St. Peters grav. Hans minnedag er 26. oktober.

av Webmaster publisert 04.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51