Den hellige Evetius av Nikomedia (d. 303)

Minnedag: 24. februar

Den hellige Evetius (Euhetis; it: Evezio) sto i det syriske martyrologiet fra 300-tallet og i Martyrologium Hieronymianum (også kalt Pseudo-Hieronymianum) fra 500- eller 600-tallet under 24. februar som en martyr fra Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia). Han kalles Euhetis i den syriske teksten og Evetius i den latinske. Datoen sammenfaller med dagen for henrettelsen i Nikomedia av en ikke navngitt kristen høytstående tjenestemann, som Eusebius og Lactantius sier ble henrettet fordi han hadde revet ned en offentlig kopi av Diokletians første edikt ved utbruddet av den store forfølgelsen. Dette gjør det sannsynlig at Evetius var denne mannen.

Av uklare grunner satte den hellige Ado av Vienne (ca 800-75) inn i sitt martyrologium en lovtale av denne martyren under 7. september og under navnet Johannes. Usuard adopterte «Johannes av Nikomedia» fra Ado, og Martyrologium Romanum adopterte ham fra Usuard og beholdt datoen i september inntil revisjonen av Martyrologium Romanum i 2001, da Evetius ble flyttet tilbake til 24. februar under den latinske formen av navnet som finnes i de tidligere martyrologiene.

I Nikomedia i Bitynia, lidelsen til den hellige Evetius, som straks han så ediktet mot dem som tilba Gud, satt opp på et offentlig sted, brennende av troens glød, rev ned notisen om den gudløse loven offentlig mens folk så på. På grunn av dette led han alle slags grusomheter under keiser Diokletian.

Kilder: Patron Saints SQPN, santiebeati.it, jiscmail.ac.uk, usccb.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2014

av Per Einar Odden publisert 14.11.2014, sist endret 01.10.2018 - 14:46