Den hellige Etherius av Vienne (d. 626)

Minnedag: 14. juni

Den hellige Etherius (Aetherius; fr: Ethère) var den 31. biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike på 600-tallet, på kong Dagoberts tid. Han elsket Guds hellige og var berømt for sine dyder, lærdom og mirakler. Han var biskop til sin død i 626.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. I 1251 ble hans levninger skrinlagt av pave Innocent IV (1243-54), som ga alle som ville påkalle Etherius, en avlat på hundre dager. Hans minnedag er 14. juni.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org, orthodoxengland.btinternet.co.uk, genealogie.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2006

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51