Den salige Everard av Langres (d. 1221)

Minnedag: 16. mai

Den salige Everard (Everardus) ble født en gang på 1100-tallet i Frankrike. Han var erkediakon i Langres (Andomatunum Lingonum) i det østlige Frankrike. Senere ble han opptatt i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Han døde i 1221 og hans minnedag er 16. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 07.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05