Den hellige Evodia av Filippi (1. årh)

Minnedag: 8. mai

Den hellige Evodia (Euodia; gr: Εὐοδία) var medlem av den første kristne menigheten i Filippi, i dag i ruiner ved Krinides i Hellas. Hun støttet den hellige apostelen Paulus i hans misjonsarbeid: «Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren! Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok» (Fil 4,2-3). Hennes minnedag er 8. mai.

Kilder: Heiligenlexikon, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2014

av Per Einar Odden publisert 14.11.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06