Den hellige Evodius av Uzala (400-t)

Minnedag: 16. oktober

Den hellige Evodius ble født en gang på midten av 300-tallet i Tagaste i Nord-Afrika, fødebyen til den hellige Augustin av Hippo, som var en nær venn. Ungdommen tilbrakte han som soldat, og deretter arbeidet han en tid i statsadministrasjonen. Evodius ble døpt som katolikk før Augustin, og umiddelbart etter sin konversjon viste han den samme intensiteten i sitt åndelige liv som han hadde vist i sine verdslige sysler.

Han sluttet seg til Augustin og den lille gruppen av slektninger og venner i Milano kort etter Augustins dåp. Han var også medlem av den lille kommuniteten i Cassiciacum og var en kilde til trøst for sin venn og hans unge sønn Adeodatus da Augustins hellige mor Monika døde i Ostia, og han var med på tilbakereisen til Afrika sammen med Augustin og Nebridius.

I Afrika ble han en av de første medlemmene av Augustins monastiske kommunitet i Tagaste, og han delte lederens entusiasme for religiøst liv og intellektuell diskusjon. Han fulgte Augustin fra Tagaste til Hippo i 391 da Augustin ble presteviet og assistent for biskop Valerius av Hippo. I et hus i tilknytning til kirken etablerte Augustin et slags kloster etter modell av sitt hus i Tagaste, og der bodde han sammen med de hellige Alypius, Evodius, Possidius og andre. Der gikk han kraftig ut mot manikeerne og den begynnende donatismen. I 395 ble han bispeviet som Valerius’ hjelpebiskop og etter biskopens død i 396 ble Augustin valgt til hans etterfølger som biskop av Hippo Regius.

I 396 ble Evodius utnevnt til biskop av Uzala nær Utica i provinsen Africa Proconsularis. Han fortsatte sitt vennskap med Augustin og korresponderte med ham om teologiske spørsmål. Han skal ha blitt drept av den donatistiske sekten som var Augustins bitre fiender. Men ellers vet vi ikke mer om ham. Fire av hans brev til Augustin er bevart, og det samme er boken De Fide contra Manichaeos. Hans minnedag er 16. oktober.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl, scottmacdonald.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. november 2014

av Per Einar Odden publisert 14.11.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06