Den hellige Eustace White ( -1591)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Eustace White ble født på midten av 1500-tallet i Louth i Lincolnshire i en velkjent protestantisk familie. Han sluttet seg til Den katolske Kirke i 1584 og begynte på Det engelske Kollegiet i Roma i 1586. Han ble presteviet i 1589 og vendte samme år tilbake til England for å gjøre tjeneste som prest for katolikkene i den vestlige delen av landet.

Men han ble nesten umiddelbart arrestert i Blandford i Dorset, fengslet i Bridewell, avhørt og torturert. Han ble dømt til døden for sin prestevielse og henrettet i Tyburn sammen med den hellige Edmund Gennings og andre den 10. desember 1591 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 10. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51