Den hellige Finan av Aberdeen (d. 595)

Minnedag: 18. mars

Den hellige Finan (Finian) levde i Skottland på 500-tallet. Han var en disippel av den hellige Kentigern av Glasgow (ca 518-ca 603) (Mungo). Han arbeidet først på Anglesey i Nordvest-Wales, og noen forskere mener at han opprinnelig var walisisk.

Da Kentigern i 573 dro nordover fra Llanelwy i Wales til Skottland med 665 munker og klerikere, var Finan av Aberdeen og den hellige Nidan av Midmar to av dem som fulgte ham tilbake til Strathclyde. Han sendte disse to for å forkynne evangeliet i Deeside. Finan bygde flere kirker nær Aberdeen mellom elvene Dee og Don.

Finan er skytshelgen for kirkene i Migvie og Lumphanan, begge i Aberdeenshire. I den øvre del av Dee-dalen, på nordsiden av elven, finner vi en gruppe av dedikasjoner som må ha gått ut fra en walisisk kilde. Disse er Glengairden, viet til Mungo, Migvie og Lumphanan til Finan – Lumphanan er en korrupsjon av Llanffinan – og Midmar viet til Nidan. På øya Anglesey i Wales finner vi også to nabosogn som kalles Llanffinan og Llannidan.

Et kapell i Abersnethick i sognet Monymusk bærer Finans navn, og en kilde fra Aberdeen noterer i 1703 at: «Finzean Fair ved The kirk i Migvie» ble holdt på den tiden, «noen ganger i mars og noen ganger i april, på tirsdag før midtfastemarkedet (Midlenton fair) i Banchrie».

Finan døde i 595 og hans minnedag er 18. mars. Denne festen er notert både i breviaret og martyrologiet i Aberdeen, samt i andre skotske kalendere, men Aberdeen-breviaret har ingen beretning om hans liv.

Kilder: Farmer, celt-saints, saintwiki.com, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2013

av Per Einar Odden publisert 10.06.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04