Den hellige Fandilas av Córdoba (d. 853)

Minnedag: 13. juni

Den hellige Fandilas (Fandila, Fandilla; sp: Fándilo) levde på 800-tallet i Córdoba i regionen Andalucía i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere sønn og etterfølger Muhammad I (852-86), den femte maurisk-arabiske kalifen i Spania.

Fandilas ble født i Cádiz i Andalucía og kom tidlig til Córdoba for å få en vitenskapelig utdannelse. Hans fromme sinn drev ham til å motta ordensdrakten, men i begynnelsen bandt han seg ikke til et bestemt hus ved å avlegge løfter. Etter at han hadde besøkt flere klostre, trådte han inn i det benediktinske dobbeltklosteret Tábanos, rundt en mil fra Córdoba, hvor han under abbed Martin gjorde store fremskritt på veien mot fullkommenhet. Hans store hellighet tiltrakk seg oppmerksomheten til munkene i klosteret San Salvador i Peñamelaria (Pinna Mellaria) nær Córdoba, som overtalte ham til å bli prest og abbed i klosteret.

Etter sin prestevielse fortsatte han sitt liv med hyppig bønn, våkenetter og bot. Hans iver etter å forkynne troen og forsvare den fikk ham til å melde seg for kadien (en muslimsk dommer), hvor talte om evangeliet og fordømte profeten Muhammed. Da ble han fengslet og dømt til døden, og han ble halshogd den 13. juni 853.

Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 13. juni. Beretningen om hans martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

Flere århundrer senere var det et spansk jordbruksområde hvor det hvert år i juni, rundt Fandilas’ festdag den 13. juni, var tordenvær som bombarderte landet med hagl og ødela vingårdene. Til slutt var det en av vinbøndene som påkalte Fandilas’ forbønn ved å reise et kors med martyrens navn innskrevet. Fra da av var det ikke lenger noen haglstormer i det distriktet.

Kilder: Butler (III), Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.santopedia.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. april 2004

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51