Den hellige Failbe av Cluain Airbealaigh

Minnedag: 1. september

Den hellige Failbe (Fáilbhe, Falvy; lat: Failbeus, Falbeus) nevnes av den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905) i hans største verk, Magnum Opus, nemlig Lives of the Irish Saints (full tittel Lives of the Irish Saints: with special festivals, and the commemorations of holy persons) i ni bind (Dublin, 1875-1905).

Han skriver at i den kopien av martyrologiet fra Tallaght som finnes i The Book of Leinster, står den 1. september en notis om Failbe Mac Ronain i Cluain Arbelaig. Ifølge martyrologiet fra Donegal ble det feiret en fest den 1. september til ære for Failbe, sønn av Ronan (McRonan) i Cluain Airbealaigh. Han nevnes i det publiserte martyrologiet fra Tallaght den 4. september som Failbe Mac Ronain i Cluain Airbelaig. Dette viser at det må ha vært en eller annen feil i den sistnevnte kalenderen, kanskje en skrivefeil i kopieringen. Men O’Hanlon legger til at det er mulig at denne helgenen hadde to ulike festdager. Det finnes rundt tyve helgener av samme navn i de irske og skotske martyrologiene.

Kilder: O’Hanlon - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. februar 2015

av Per Einar Odden publisert 01.02.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:06