Den hellige Failbe av Killower (400-t)

Minnedag: 16. april

Den hellige Failbe (Fáilbhe, Falbe; lat: Failbeus, Falbeus) av Killower (Ceall Fhobhair) i baroniet Clare i grevskapet Galway i den vestlige irske provinsen Connacht var en biskop som ble minnet den 16. april i martyrologiene fra Donegal og Tallacht. Den irske hagiografen og historikeren John Colgan (1592-1657) gjetter at denne Failbe var identisk med en navnebror som minnes den 11. januar og igjen den 16. april.

Den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905) sier at John Colgan kaller Falbe biskop av Kill-Fore eller Fobhuir og sier at han var en disippel av den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig). Da Patrick og hans disippel Benen (Beinéan) reiste i Connacht, kom de ifølge Benens biografi til et sted som het Killower, hvor Patrick grunnla en kirke for biskop Failbe. Ingenting mer er kjent om denne helgenen, men sognet Killower ligger nær Benens kirke i Kilbennan. John O’Hanlon sier at det slett ikke er sikkert når Failbe levde. Det finnes rundt tyve helgener av samme navn i de irske og skotske martyrologiene.

Kilder: Ó Riain, omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. februar 2015

av Per Einar Odden publisert 01.02.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04