Den hellige Faustinus av Afrika og tretti ledsagere

Minnedag: 15. desember

Den hellige Faustinus led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med tretti ledsagere, som vi ikke kjenner navnene på. Deres minnedag er 15. desember.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. april 2015

av Per Einar Odden publisert 30.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05