De hellige Simplicius, Faustinus og Beatrix av Roma (d. ~303)

Minnedag: 29. juli

Mosaikk etter freske i Generosa-katakomben i Roma. Innenstadtpfarrei FuldaDe hellige Simplicius og Faustinus (it: Simplicio e Faustino) (Simplicianus) var to brødre som sammen med søsteren Beatrix (rettere Viatrix; it: Viatrice) led martyrdøden i Roma rundt 303 under keiser Diokletian (284-305). De er nevnt i den hellige Martyrologium Hieronymianum, men vi vet ikke noe pålitelig om dem. Deres acta er en ren legende og har ingen historisk verdi.

Legenden forteller at brødrene Simplicius og Faustinus nektet å ofre til de hedenske gudene. Da ble de brutalt torturert og slått med køller før de ble halshogd og kastet i Tiberen. En annen versjon sier at de ble bundet fast med en stein og druknet i Tiberen. Beatrix tok seg av deres legemer og gravla dem på Generosa-kirkegården kalt Ad Ursum Pileatum på veien til Porto (Via Portuensis). Etterpå søkte hun tilflukt hjemme hos en from enke ved navn Lucina. Sammen tilbrakte de all sin tid med barmhjertighetsgjerninger overfor de forfulgte kristne og brennende bønn dag og natt.

Men syv måneder senere ble hennes gjemmested oppdaget av den hedenske slektningen (eller naboen) Lucretius, og han forrådte henne til myndighetene for selv å få kontroll over hennes eiendom. Hun nektet å tilbe de falske romerske gudebildene, og derfor ble hun kvalt i fengselet. Det skal ha skjedd den 11. eller 12. mai. Lucina gravla henne ved siden av brødrene.

De hellige Simplicius og Faustinus’ martyrium, fra Vies de saints (1300-t), Richard de Montbaston og medarbeidereSnart etter fikk Lucretius sin fortjente straff. Da han på en fest gjorde narr av martyrenes dumskap, ropte et barn, som var tatt med på festen av sin mor: «Du har begått mord og ulovlig tilegnet deg land. Du er en slave av djevelen!» Og straks tok djevelen bolig i ham og torturerte ham i tre timer og kastet ham i den bunnløse pøl i helvete. De tilstedeværendes skrekk var så stor at de ble kristne.

På 600-tallet overførte den hellige pave Leo II (682-83) deres relikvier til en Paulus-kirke han hadde bygd (nå revet) ved kirken Santa Bibiana, og de ble senere overført til basilikaen Santa Maria Maggiore. I 1868 ble Generosa-kirkegården funnet ved siden av veien til Porto, og der var det en liten basilika fra den hellige pave Damasus Is dager (366-84). Freskene og inskripsjonene der viser til de hellige Simplicius, Faustinus og Beatrix, samt en ukjent Rufus (it: Rufo). Den hellige Bonifatius fikk relikvier av disse helgenene fra paven og brakte dem til klosterkirken i Fulda.

Deres minnedag er 29. juli, men den ble strøket i den romerske generalkalenderen i 1969 og henvist til lokale og spesielle kalendere. De står likevel i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) på denne datoen:

Ibídem in cœmetério Generósæ, sanctórum Simplícii, Faustíni, Viatrícis et Rufi, mártyrum.

Også [i Roma] på Generosa-kirkegården, de hellige Simplicius, Faustinus, Viatrix og Rufus, martyrer.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Butler (VII), Benedictines, Bunson, Kaas, Schauber/Schindler, KIR, CE, CatholicSaints.Info, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. desember 2001

av Webmaster publisert 16.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51