Den salige Ferdinand Maria Baccilieri (1821-1893)

Minnedag: 13. juli

Den salige Ferdinand Maria Baccilieri (it: Ferdinando) ble født den 14. mai 1821 i Campodoso i Reno Finalese i erkebispedømmet og provinsen Modena i regionen Emilia Romagna i Nord-Italia. Han ble døpt dagen etter. Han kom fra en velstående og svært tallrik familie, som ga ham en utmerket kristen oppdragelse. Hans første skole i barndommen var hjemmet, hvor hans gode foreldre utdannet ham i tro og nestekjærlighet. Deretter sendte de ham for å få en høyt kvalifisert kulturopplæring på de anerkjente skolene som barnabittene drev i Bologna og jesuittene i Ferrara. Under veiledning av p. Tito Facchini SJ våknet hans ordenskall for en tjeneste som jesuittpater på misjonsmarken i Det fjerne Østen.

I 1838 trådte Ferdinand inn i jesuittenes novisiat i Roma, men senere vendte han tilbake til familien på grunn av dårlig helse. Der forsto han at evangeliets vei bare kunne følges gjennom korsets og forsakelsens vei. Deretter studerte han filosofi og teologi i Ferrara og ble presteviet den 2. mars 1844 i Ferrara som sekularprest for erkebispedømmet Bologna, bare 22 år gammel. Det første året av hans prestetjeneste var viet til folkemisjoner i erkebispedømmet og fastemisjoner, åndelig veiledning og undervisning i italiensk og latin ved seminaret i Finale Emilia. I 1848 begynte han å studere for en doktorgrad i kirke- og sivilrett ved Det pavelige universitetet i Bologna.

I 1851 ba erkebiskopen av Bologna (1802-55), kardinal Carlo Oppizzoni (1769-1855), ham om å administrere det problematiske sognet Santa Maria i Galeazza Pepoli i erkebispedømmet Bologna, og snart ble det klart at dette var den misjonsmarken han var kalt til. Han hadde så stor suksess i sognet at folket og Ferdinands prestebrødre overbeviste kardinalen om å utnevne ham til sogneprest den 22. april 1852. Han var 31 år gammel og skulle bli der de 41 årene han hadde igjen å leve, til tross for at han ble tilbudt mer prestisjefylte stillinger.

Han viet sitt liv til prekener, misjoner, undervisning og åndelig veiledning. Han var utrettelig i å preke til folket, og han baserte prekenene på Skriften, kirkefedrene og store åndelige forfattere. Men i 1867 mistet han stemmen, og deretter betalte han andre for å fortsette hans arbeid med katekeseundervisning. Selv viet han seg til åndelig veiledning og botens sakrament, og noen ganger tilbrakte han så mye som seksten timer om dagen i skriftestolen. Noen ganger ble han sammenlignet med sognepresten av Ars, den hellige Johannes Maria Vianney (1786-1859).

I sitt sogn grunnla han hele fjorten foreninger med over 3 000 medlemmer, som også kom fra de nærliggende sognene. De mange nestekjærlige innretningene fulgte med forkynnelsen og de ulike pastorale aktivitetene. Han hadde en dyp kjærlighet til de fattige og holdt alltid sitt hjerte og sitt hjem åpent for deres behov, og hans stemme var alltid klar til å forsvare de svake. For hans store og nyttige pastorale arbeid ble han definert av kardinal Lucido Maria Parocchi (1833-1903), erkebiskop av Bologna (1877-82), som «sognepresten av Ars oppsummert».

Han hadde en sterk hengivenhet for Jomfru Maria, spesielt under tittelen Den smertefulle Mor (Mater Dolorosa) (l’Addolorata). Behovet for å sørge for utdannelse av fattige jenter som bodde nær sognekirken, fikk ham til å starte «Brorskapet av Den smertefulle Mor». I 1855 etablerte servittene (Ordo Servorum Mariae – OSM) sin tredjeorden, og han selv ble medlem der. Servittene lever et strengt liv i bønn og forsakelse og mediterer over Frelserens lidelse og ærer Maria som Den smertefulle Mor.

Flere lokale jenter sluttet seg til dem, inkludert de fire søstrene Busi. Av disse ble Albina og Maria Luigia de to viktigste aktivistene, og ledet av sin sogneprests hellighet ble de to de første medarbeiderne i grunnleggelsen av en ny kongregasjon. I 1856 ble de første regelbundne Mantellate-tertiarene i servitterordenen ikledd. For å holde denne lille gruppen av konsekrerte kvinner sammen, åpnet Ferdinand et lite kloster i 1862, og dette regnes som grunnleggelsen av søsterkongregasjonen Suore Serve di Maria di Galeazza, «Marias tjenerinner av Galeazza» (Sororum Servarum Mariae de Galeatia – SMG). I 1866 ga han dem regelen til Mantellate-søstrene i Roma. De viet seg til utdannelse av folket og katekese, men også til omsorg for de fattige og hjelp til de trengende. I 1883 ble kongregasjonen innlemmet i servittenes ordensfamilie. Kommuniteten ble approbert av erkebiskopen av Bologna i 1899 og av Den hellige Stol i 1919. Kongregasjonen har nå medlemmer i Italia, Tyskland, Brasil, Sør-Korea og Tsjekkia.

Fysisk utslitt av utrettelig arbeid for sitt sogn og sin nye kongregasjon døde Ferdinand Maria Baccilieri den 13. juli 1893 i Galeazza Pepoli, 72 år gammel.

Hans saligkåringsprosess ble innledet den 19. januar 1979. Sakens Positio ble oversendt til kongregasjonen i Vatikanet i 1989. Den 2. juni 1989 utstedte Vatikanet dekretet som anerkjente gyldigheten av informativprosessen og den apostoliske prosessen. Den 6. april 1995 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 17. desember 1993 ble gyldigheten av bispedømmets informativprosess for et mirakel anerkjent, og den 3. juli 1998 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 3. oktober 1999 i Roma.

Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 13. juli:

Galeátiæ prope Bonóniam in Itália, beáti Ferdinándi Maríæ Baccilieri, presbýteri, qui, pópulum commíssum omnímodo excóluit et ad famílias páuperes adiuvánda et puéllas præsértim instituéndas Congregatiónem Servárum Maríæ fundávit.

I Galeazza ved Bologna, den salige Ferdinand Maria Baccilieri, prest, som passet på de menneskene som ble betrodd ham, og for hjelp til fattige familier og spesielt for utdanning av kvinnelig ungdom grunnla han kongregasjonen Marias tjenerinner.

Kilder: Index99, MR2004, Acta Apostolicæ Sedis 1999, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, newsaints.faithweb.com, vatican.va, Abbaye Saint-Benoît, EWTN/OR, Catholic World News 30. september 1999 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. juli 2005 – Oppdatert: 1. januar 2018

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 01.01.2018 - 12:03