Den salige Frans (François) Balmain (1733-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Frans (François) Balmain ble født den 25. mai 1733 i Luzy i det nåværende bispedømmet Nevers. Han sluttet seg til jesuittordenen den 20. juli 1753. Etter sine første opplæringsår underviste han i Reims, Autun og Chaumont, deretter dro han til Pont-à-Mousson i Lorraine for teologistudier. Han ble presteviet i 1764. Fordi hertugen av Lorraine hadde nektet å la jesuittordenen bli oppløst i sine territorier, fortsette jesuittene sine skoler der under hans beskyttelse, og p. Balmain ble i Pont-à-Mousson og underviste i teologi.

Men etter hertugens død vedtok parlamentet i 1768 å oppløse jesuittordenen, og p. Balmain vendte tilbake til Luzy, hvor han bodde noen år. Deretter dro han til Paris, og i mars 1778 ble han kapellan for Døtrene av Korset. I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). En gang etter 10. august 1792 ble han arrestert i huset til Eudistene, en kongregasjon som var grunnlagt av den hellige Johannes Eudes, hvor han hadde bodd. Han ble tatt med til karmelittklosteret(Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Frans Balmain har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51