Den hellige Frans Xavier Bianchi (1743-1815)

Minnedag: 31. januar

Den hellige Frans Xavier Bianchi (1743-1815)

Den hellige Frans Xavier Maria Bianchi (it Francesco Saverio) ble født den 2. desember 1743 i Arpino, Ciceros fødeby, i det som da var kongeriket De to Sicilier. Han vokste opp i en from og kjærlighetsfull familie. Spesielt hans mor var hans forbilde livet ut. Han studerte ved barnabittenes kollegium i Arpino, men da han en dag ytret ønske om å bli barnabitt, sendte faren ham for å fortsette studiene ved presteseminaret i Nola. Barnabittordenen var grunnlagt i 1533 av den hellige Antonius Maria Zaccaria.

Frans mottok tonsuren som 14-åring. På seminaret møtte han den hellige Alfons Maria de Liguori, som var hans lærer i moralteologi. Han ga Frans det råd å tre inn hos barnabittene, egentlig «Regelbundne klerikere av den halshogde St. Paulus» (Congregatio Clericorum Regulares Sancti Pauli Decollati – CRSP), fra slutten av 1540-tallet vanligvis kalt Barnabittene etter sitt hovedkvarter i klosteret ved kirken San Barnabà i Milano. Frans trådte inn i 1762, 19 år gammel, til tross for stor motstand fra familien, særlig faren, som heller ville sende sønnen til Napoli for å studere jus. Samvittighetskonflikten mellom familieplikten og ordenskallet var trolig årsaken til en alvorlig sykdom som Frans led av i tre år.

Etter sin prestevielse i 1767 underviste Frans i litteratur og filosofi, først i Arpino og deretter i Napoli, mens han store kjærlighet til sjelene nøyde seg ikke med en karriere i skolen. Han fikk tidlig tillatelse til å høre skriftemål, noe som sjelden ble gitt til så unge prester i Italia den gangen. Så snart hans overordnede tillot det, flyttet han til Napoli og ble der rektor for barnabittenes kollegium Portanova (1773-85).

Utad skilte hans aktiviteter seg ikke mye fra andre presters arbeidsmåte. I tillegg til sine plikter som rektor egnet han seg først og fremst til prekener, til tjeneste for de syke og til ungdomsvirksomhet blant universitetets studenter. Det fremste tyngdepunktet i hans apostolat var likevel skriftestolen, som alltid var beleiret av lange køer av botferdige av alle samfunnsklasser, fra enkle fiskere til den landflyktige kongen av Piemonte.

I femten år var han president for to kollegier samtidig. I 1778 ble han utnevnt til medlem av Vitenskapsakademiet etter at han hadde avslått en stilling som professor i teologi ved universitetet. På barnabittenes generalkapittel i Bologna i 1785 fikk Frans innvilget sin anmodning om å vie seg et kontemplativt liv i bønn. Han viet seg særlig til de fattige og syke, og flere mirakler ble knyttet til ham, blant annet skal han ha stoppet lavastrømmen fra vulkanen Vesuv under et utbrudd i 1805, da folket bar ham frem til kanten av lavaen. Han hadde også profetiens nådegave. I 1777 lærte han å kjenne fransiskanerinnen Maria Fransiska av De fem sår (d. 1791) og ble hennes rådgiver. Råd og åndelig hjelp hos ham fant også den ekskong Karl Emmanuel IV av huset Savoia, som abdiserte til fordel for sin bror Viktor Emmanuel og trådte inn i jesuittenes novisiat. Hans hustru Klothilde (d. 1802) var en søster av kong Ludvig XVI (1774-93), som ble halshogd under revolusjonen.

I hans tid ble Napoli rystet av Den franske revolusjons etterdønninger. Da Napoleon okkuperte Napoli og førte paven bort fra Roma som fange, ble også alle religiøse ordener forbudt. Men Frans forble i den okkuperte byen som et levende symbol på samvittighetens frihet. Det hemmelige politiet begynte å mistenke ham som et «subversivt element» og som «reaksjonær». Men Frans brydde seg verken om de avsatte Bourbonerne eller deres rike. Han interesserte seg bare for Guds rike, som ikke er av denne verden.

Frans overanstrengte seg i sin tjeneste og belastet sin allerede dårlige helse med strenge botsøvelser. De siste tretten årene av sitt liv ble han plaget av store smerter i beina og mistet til slutt førligheten i dem, en lidelse som han bar med beundringsverdig tålmodighet. Han ble kalt Napolis svar på Romas hellige Filip Neri, noe som førte til ordspill på deres navn: neri = svart, bianchi = hvitt.

Han døde den 31. januar 1815 i Napoli. Da nyheten om Napolis apostels død ble kjent, samlet en stor folkemengde seg foran barnabittenes kollegium, til tross for alle forsøk fra politiet på å spre dem. Hans relikvier hviler i kirken San Giuseppe a Pontecorvo i Napoli. Han ble saligkåret den 22. januar 1893 (dokumentet (Breve) var datert den 19. desember 1892) av pave Leo XIII (1878-1903) og helligkåret den 21. oktober 1951 av pave Pius XII (1939-58). Hans minnedag er dødsdagen 31. januar. Hans navn står i Martyrologium Romanum. En biografi og beretning om hans mirakler ble skrevet kort etter hans død av P. Rudoni: Virtù e meraviglie del ven. Francesco S. M. Bianchi (1823).

av Webmaster publisert 05.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51