Den hellige Fortunata av Caesarea og tre brødre (d. 303)

Minnedag: 14. oktober

Den hellige Fortunata var en jomfru som stammet fra fornemme foreldre i Caesarea i Palestina. Hennes mor ga henne en hedensk oppdragelse, men mot sin mors vilje valgte hun å gå over til kristendommen. Derfor ble hun torturert på det grusomste i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305; d 311), pint med fakler og til slutt kastet for villdyrene i Caesarea, som fullbrakte hennes martyrium i 303.

De hellige Carponius, Evaristus og Priscian var hennes brødre og standhaftige kristne, og de led martyrdøden sammen med sin søster, men de ble drept med sverd. Alle søsknenes levninger ble på 700-tallet ført til Napoli i Sør-Italia, hvor de ble gjenfunnet i 1564.

Alle de fire søsknene minnes sammen i Martyrologium Romanum den 14. oktober. Fortunata kalles også Fortunata av Ajaccio. Hennes kult spredte seg til nabobispedømmene og til Korsika på grunn av båndene mellom Korsika og Napoli. En annen Fortunata minnes også den 14. oktober, men hun døde i 148 i Roma.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. oktober 1999

av Webmaster publisert 14.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51