Den hellige Felix av Afrika og tretten ledsagere

Minnedag: 5. januar

De hellige Felix, Secundus, Honorius, Lucianus, Candidus, Januaria, Caelifloria, Jocundus, Acutus, Peter, Markus, Severus, Anastasia og Telesforus led martyrdøden i Afrika. Deres minnedag er 5. januar. En sammenligning med gruppen Telesforus av Afrika og seks ledsagere, som feires den 6. januar, gjør det nærliggende å formode at de to gruppene er de samme.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 09.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03