De hellige Felicissimus og Agapitus av Trier

Minnedag: 6. april

De hellige Felicissimus og Agapitus led martyrdøden i et av de første kristne århundrene, men ingenting er kjent om deres liv eller død. De nevnes i en fotnote i et manuskript om Maximin, mens deres navn står på forskjellige martyrlister. Acta Sanctorum antar at noen førte dem opp der fordi deres relikvier i Trier nøt en viss ærbødighet. Men ettersom det finnes flere martyrer ved disse navnene, og ettersom bøkene i Trier ikke har noen ytterligere opplysninger, kan vi ikke avgjøre om de er identiske med noen andre. Deres minnedag er 6. april.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 30.12.2017, sist endret 30.12.2017 - 14:06