Den hellige Felicula av Roma og 25 ledsagere

Minnedag: 5. juni

Den hellige Felicula led martyrdøden i Roma for sin kristne tros skyld på et ukjent tidspunkt sammen med 25 ledsagere, de hellige Felicitas, Fappa, Gregor, Gagus, Rutianus, Saturnin, Rogata, Hilarius, Victurus, Mustilus, Ingenuus, Secundus, Maurus, Urbicus, Secundian, Castula, Candida, Prima, Felician, Fortunatus, Martial, Juliana, Nikander, Sacrinus og enda en Felicitas. Deres relikvier ble senere overført til Antwerpen. Deres minnedag er 5. juni.

Kilder: CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. november 2011 – Oppdatert: 9. januar 2018

av Per Einar Odden publisert 25.11.2011, sist endret 09.01.2018 - 14:07