Den hellige Ferreolus av Limoges (d. ~591)

Minnedag: 18. september

Den hellige Ferreolus (fr: Ferréol) ble født en gang på begynnelsen av 500-tallet i frankerriket, det nåværende Frankrike. Han stammet trolig fra familien til en romersk senator. Rundt 575 ble han valgt til den femte biskop av Limoges (Lemovicum), nå i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine.

I 578 medvirket han ved den nye skattelovgivningen. I 584 sto han på kongens side ved oppstanden fra en viss Gundovald (Gundowald, Gundoald, Gondovald, Gondevald; fr: Gombaud, Gondebaud), med støtte fra keiseren i Konstantinopel mot den hellige kong Guntram av Burgund (ca 525-92). Gundovald hevdet at han var en uekte sønn av kong Klotar I. Ferreolus deltok på det andre konsilet i Mâcon i 585, hvor man søkte å gjenopprette søndagspraksisen, i tillegg til å understreke biskopenes ansvar i å beskytte de svake og den kirkelige disiplin. Konsilet fordømte også tilhengerne av Gundovald.

Ferreolus nevnes med høy aktelse av sin samtidige, den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours (539-94). Gregor skriver at Ferreolus spilte en pasifiserende rolle da et opprør brøt ut i Limoges den 1. mars 579, da folket i byen ville drepe kong Kildebert II av Austrasia (575-95) og Burgunds (592-95) kansler Markus. Gregor forteller også at Ferreolus i 584 på en ulastelig måte hadde bygd om basilikaen for Saint-Martin martyr i Brive-la-Gaillarde i departementet Gorrèze, som var helt ødelagt av brann.

Ferreolus var en nær venn av den hellige abbed Aredius av Limoges (fr: Yrieix) (d. 591), og i dennes Vita, som ble skrevet i en senere periode, fortelles det at Ferreolus pleide å besøke ham under hele hans sykdom og hjalp ham å få helsen tilbake, og at han presiderte ved begravelsen i 591 av den hellige abbeden, som var preget av mirakuløse hendelser. Selv døde Ferreolus senere en gang etter 591 og før 597.

I sognekirken La Décollation de saint Jean-Baptiste kan man beundre Ferreolus’ byste utført på 1300-tallet av Aymeric Chrétien og båret under Les Ostensions limousines septennales («fremvisningene hvert syvende år», fra lat: ostentare = stille til skue), hvor Ferreolus spiller en aktiv rolle i Nexon i Haute-Vienne.

Dette er en religiøs og folkelig tradisjon, dypt forankret i Limousins historie siden 900-tallet. De blir holdt i Limoges og i mer enn femten omliggende kommuner, hovedsakelig i Haute-Vienne, men også i departementene Creuse, Charente og Vienne. De finner sted hvert syvende år, sist i 2016. Denne tradisjonen har siden 2013 stått på Unescos liste over verdens kulturarv. Fremvisningene består av storslåtte seremonier og prosesjoner for utstilling og venerasjon av relikvier av katolske helgener som oppbevares i kirker i Limousin.

Ferreolus’ minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 18. september:

Lemóvici in Aquitánia, sancti Ferréoli, epíscopi, qui Marcum, Childebérti regis referendárium, quem pópulus civitátis interfícere volébat, imminénti discrímine liberávit.

I Limoges i Aquitania [nå i Frankrike], den hellige Ferreolus, biskop, som befridde fra den truende faren Markus, kansler [referendarius] for kong Kildebert, som folket i denne byen ville drepe.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. januar 2018

av Per Einar Odden publisert 18.01.2018, sist endret 18.01.2018 - 16:58