De hellige Felix og Fidelis av Afrika og nitten ledsagere (400-t)

Minnedag: 23. mars

De hellige Felix og Fidelis (it: Felice e Fedele) tilhørte en gruppe på 21 martyrer som led martyrdøden på 400-tallet i Afrika under de arianske vandalenes forfølgelser av de katolske kristne. De nevnes i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum den 23. mars, først Fidelis alene og umiddelbart deretter Felix og hans ledsagere. Samme dag står den hellige Viktorian av Hadrumentum og hans ledsagere, som led martyrdøden under de arianske vandalenes forfølgelser av de katolske kristne i 484 under kong Hunerik (477-84). Det er derfor mulig at denne gruppen led martyrdøden samtidig. Men alt vi vet sikkert, er at de døde i Afrika.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Webmaster publisert 20.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:05