Den hellige Fergus av Colmán Beag

Den hellige Fergus (Fearghas) levde på et ukjent tidspunkt i Irland og skal ha vært biskop. Hans onkel Colmán Mór ble betraktet som stamfar og navnegiver for Clann Cholmáin, som styrte den vestre seksjonen av landet til de sørlige Uí Néill (nå hovedsakelig grevskapet Westmeath), og hadde flere fordringshavere til tittelen High King av Irland.

På den andre siden ble etterkommerne av Colmán Beag assosiert med et lite kongerike ved navn Caoille Follamhain i eller rundt sognet Killallon i den delen av baroniet Fore som ligger i grevskapet Meath. Selv om flere helgener ved navn Fergus er listet opp i martyrologiene, kan ingen identifiseres som denne Fergus av Colmán Beag. Derfor kjenner vi ingen minnedag. Ti helgener ved navn Fergus nevnes i martyrologiet fra Donegal.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. januar 2018

av Per Einar Odden publisert 19.01.2018, sist endret 19.01.2018 - 14:40